Dag 10: Nodes (content items) toevoegen

Nu we onze content types van velden hebben voorzien kunnen we vandaag wat inhoud gaan toevoegen. Puur om te controleren of alles naar behoren functioneert en zodat we wat content hebben om in de komende dagen mee te spelen.

Wat is een node?

Onder een node verstaan we alle inhoud die toebehoort tot een content type, dus alles wat je aanmaakt door naar “inhoud toevoegen” te gaan. Elke node heeft een uniek nummer/ID dat automatisch gegenereerd wordt op het moment dat je een content item voor het eerst opslaat. Waar wij denken in pagina's, nieuwsberichten en facturen, ziet Drupal dit in eerste instantie allemaal als nodes.

Een node is niets meer dan een verzameling van velden (bijv titel, beschrijving, etc.), opgeslagen in de database onder haar unieke ID. Zodra een gebruiker een pagina bezoekt vraagt Drupal aan de server om alle velden die bij deze unieke node ID horen uit de database te plukken. Maar daarvoor al wordt eerst de configuratie van een node verwerkt, die ook is opgeslagen in de database. Zo weet het systeem precies welke velden achterwege gelaten mogen worden, en of er bijvoorbeeld wel of niet gereageerd mag worden op het bewuste item.

Inhoud toevoegen

Er zijn voor het opvullen van je Drupal website meerdere modules beschikbaar, zoals Devel en Drupal Ipsum. Hiermee kun je automatisch content genereren om de structuur en het design te testen. Maar om zelf te ervaren hoe een en ander werkt gaan we handmatig een “over ons” pagina, een nieuwsbericht, 2 facturen en 2 diensten op de website plaatsen.

Ga in het hoofdmenu naar inhoud. Je ziet hier een lijst met alle content items op de website.* Nog niks dus. Klik helemaal bovenaan op inhoud toevoegen om hier verandering in te brengen.

Je kunt via het menu overigens ook direct naar inhoud toevoegen gaan.**

 

Je ziet het; naast Basispagina en Artikel zijn nu ook de nieuwe content types Factuur en Diensten beschikbaar.

* Bovenaan deze lijst heb je enkele handige filters om bijvoorbeeld alleen berichten van een bepaalde content type weer te geven en/of alleen berichten die nog niet zijn gepubliceerd.
** De snelkoppelingen in dit submenu, de links in de lichtgrijze balk, kun je zelf samenstellen door helemaal aan de rechtkant van deze balk op edit shortcuts te klikken.

Over ons pagina maken

Laten we bovenaan beginnen, klik op de Basispagina link.

Je krijgt een formulier te zien met alle velden zoals ze zijn bepaald in de structuur > content types > basispagina sectie. In dit geval een titel en een body veld; het veld waar je daadwerkelijke inhoud dient te komen. Vul bovenaan "Over Ons" als titel in en vul het body veld met wat opvul tekst.

Voordat we de pagina opslaan moet deze aan het hoofdmenu toegevoegd worden. In het menu helemaal onderaan vink je voer een menulink in aan. Bepaal hier een menu titel en een eventuele beschrijving.

Als het goed is, is bij bovenliggend onderdeel het hoofdmenu geselecteerd. Vanuit het content type is bepaald dat dit de enige keuze is.

Mocht je een node in een submenu willen plaatsen dan kun je hier een bestaand menu-item als bovenliggende onderdeel kiezen, maar dan moet dit wel toegestaan zijn voor het desbetreffende content type.

Onderaan zie je nog de gewicht (weight) optie. Deze functie komt op meerdere plekken in Drupal terug. Het is een manier om de volgorde van een lijst te bepalen. Hoe meer kilootjes gewicht je aan een item hangt, hoe lager deze in de lijst komt, in dit geval de lijst van menu-items. De dagen in het menu van deze website hebben bijvoorbeeld een oplopend gewicht, dag 10 heeft het gewicht 10, dag 24 heeft gewicht 24, enz. Zo voorkom je dat een lijst geordend wordt op alfabet of de datum van creatie.

Controleer nog even of reacties uit staan en het artikel wel wordt gepubliceerd en klik vervolgens op opslaan.

Om het resultaat te bekijken klik je helemaal linksboven in de menubalk op het ‘huisje’. Als het goed is er nu een extra "Over Ons" menu link bijgekomen. Klik je hierop dan zie je de door jouw ingevoerde tekst en bovenaan in de browser het uniek node id van deze pagina:

Op dag 21 leer je hoe je het "node/node-id" gedeelte in de URL automatisch omzet naar een mooiere variant zoals "/paginatitel".

Niewsbericht, factuur en dienst plaatsen

Ga nu naar inhoud > inhoud toevoegen > Artikel en maak op dezelfde manier als hierboven beschreven een nieuwsbericht aan. Controleer of reacties open staan en sla op. Als het goed is wordt het bericht nu op de voorpagina weergegeven.

Maak vervolgens ook een nieuwe dienst aan. Je ziet dat er een extra veld is voor het toevoegen van een afbeelding. Gebruik dit veld om een willekeurig afbeelding naar Drupal te sturen, puur om te testen.

Maak daarna nog een dienst aan met een andere afbeelding en een andere titel.

Tot slot maken we twee facturen aan. Zorg voor verschillende titels, factuurnummers en beschrijvingen. Standaard zijn facturen niet gepubliceerd, dus dit zul je handmatig moeten doen onderin het menu onder publicatie-opties.

Na het opslaan zie je als het goed bovenaan het standaard logo waardoor je factuur er nu ongeveer zo uit ziet:

P.S. het bewerk menu onder de titel zien bezoekers natuurlijk niet.

Slot

Nu we onze content types en content hebben, kunnen we een view gaan samenstellen. In een klap zal morgen de magie van Drupal duidelijk worden.

Laatst gewijzigd op: